ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก EBSCO
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : Admin   |   วันที่ลงบทความ : 25 เมษายน 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 594

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก EBSCO 

 

โดยสามารถเข้าใช้จาก url : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e680tww

หรือคลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้

 


Web OPAC

Thai LIS

CINAHL