การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชื่อผู้อัพข้อมูล :   |   วันที่ลงบทความ : 26 มิถุนายน 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 742

     
     สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
 
<< สามารถเข้าดูเกณฑ์การให้บริการได้ที่นี่ CLICK >>

Web OPAC

Thai LIS

CINAHL