Welcome to Academic Resource Services of Sanit Louis College

Contact : 02-675-5304-12 to 4101

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2564         ตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09/002/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 วิทยบริการจึงได้จัดการให้บริการสำหรับผู้ใช้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

         1. เปิดให้บริการเฉพาะห้องสมุดกลาง อาคารปิติบำเพ็ญ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

         2. บริการเฉพาะยืม - คืนหนังสือ และรับหนังสือจองเท่านั้น

         3. งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน


         โดยผู้ใช้สามารถทำการยืมต่อหนังสืออัตโนมัติได้ในช่องทางออนไลน์ -> คลิกที่นี่
< - - กลับหน้าหลัก